కేసులు

అబుదాబి ADFC స్టాక్

అంగోలా సాంఘిక సంక్షేమ గృహనిర్మాణ ప్రాజెక్టు

చైనాలోని ఫ్రెంచ్ రాయబార కార్యాలయం 1

చైనాలోని ఫ్రెంచ్ రాయబార కార్యాలయం 2

సౌదీ జెడ్డా విమానాశ్రయం

సీటెల్ 2030 ఎనిమిదవ వీధి ప్రాజెక్ట్

63abd6caf18f4c2f4c85f66f1639021
e6698b9c334d06ee2a47a096536aae8
3afe3342c387b592e88263a9faaa46a

బీజింగ్ సెంటర్

కింగ్డావో జియాజౌ విమానాశ్రయం

సుజౌ సెంటర్

2
cb0faaca651c71e1999b1305b071fba
3de8f74d7a40d7c29f06f20e880b2f5

చైనా నేషనల్ స్టేడియం -పక్షి గూడు

చైనా అక్వాటిక్స్ వేదిక - నీటి క్యూబ్

సిటిక్ టవర్ (బీజింగ్ సిటీ యొక్క ఎత్తైన భవనం , 108 అంతస్తులు, ఎత్తు 528 మీటర్లు)

విమానాశ్రయం: బీజింగ్ విమానాశ్రయం

55

యాంటై జెన్‌హువా ఇంటర్నేషనల్ ప్లాజా

12

హాంగ్జౌ మహాసముద్రం నివాసం

666

బీజింగ్ తైహే ప్లాజా

65

యంటాయ్ జెంగ్‌హై మాన్షన్

9

డాలియన్ టియానన్ సెంటర్

11

ఫెంగ్వా ఎల్విచెంగ్ నివాసం

8

డాలియన్ స్టార్ లైట్ ప్లాజా

7

డాలియన్ న్యూ స్టార్ సెంటర్

6

డాలియన్ లాంగ్హావ్ హోటల్

3

చాంగ్‌చున్ ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్స్ సెంటర్

32

షెన్యాంగ్ హువరున్ ప్లాజా

36

షెన్యాంగ్ న్యూ వరల్డ్ సెంటర్

31

షెన్యాంగ్ జియాలి ప్లాజా

43

యాంటై వంటాయ్ హై నివాసం

38

టియాంజిన్ జియాందాయ్ గువాంగ్‌చాంగ్

25

కింగ్డావో లిక్న్ జిండింగ్ ప్లాజా

41

వీహై షువాంగ్జిజు మాన్షన్

26

కింగ్డావో ong ​​ోంగ్లియన్ ఉచిత బే

42

యాంటై ఓషన్ ట్రేడ్ సెంటర్

34

చాంగ్షా హువాయువాన్ సెంటర్

未标题-1

బీజింగ్ టోంగ్జౌ వాండా ప్లాజా

24

నాన్చాంగ్ జిన్హాంగ్ చెంగ్ ప్లాజా

2

సిసిటివి మాన్షన్

13

హెఫీ వాండా ప్లాజా

14

జినన్ గోల్డెన్ ప్లాజా

16

జినన్ టియానే ప్లాజా

33

జినాన్ యిన్‌ఫెంగ్ ప్లాజా

22

లియాన్‌జౌ టియాన్‌బావో ప్లాజా

21

జినాన్ యిన్జువో ప్లాజా

15

జినన్ లుషాంగ్ ప్లాజా

23

లియాచెంగ్ లియాన్హు ప్లాజా

111

ఫుజౌ సన్షైన్ నివాసం

17

జినాన్ జియాంగ్టాయ్ ప్లాజా